מאמרים


בשנת 2005 הצטרפתי כחבר לאיל"ת-האגודה הישראלית לבולאות תימאטית. כחלק מפעילותה מוציאה האגודה את "נושאון" שהוא ביטאון האגודה ובו מתפרסמים מאמרים בנושאים בולאיים אשר כותבים חברי האגודה. בנוסף מפרסמת האגודה את "נושאונט" ו"נושאונצ'יק" שני ביטאונים מקוונים המתפרסמים באמצעות האינטרנט ואשר אף הם נכתבים ע"י חברי האגודה.

במדור זה מובאים מאמרים שנכתבו על ידי ופורסמו במסגרת בטאוני האגודה.


ממעמקים קראתיך- סיפורן של הצוללות
המאמר סוקר את היסטורית התפתחותן של הצוללות החל מהעת העתיקה ועד לתקופתנו בו מתחלקות הצוללות ל-2 משפחות עיקריות- הגרעיניות והקונבנציונליות. בנוסף קיים איזכור לצוללות המחקר על סוגיהן ול"נאוטילוס" של ז`ול ורן.
המאמר פורסם בנושאון מס` 84 במרץ 2008
ביבשה באויר ובים- ראשונים במרוץ לקוטב הצפוני
תאור המרוץ לקוטב הצפוני באויר בים וביבשה תוך דגש לחלקן של הצוללות.
המאמר פורסם בנושאון מס` 89 ביוני 2009
קרב השיירות באוקיאנוס האטלנטי- חלק א`
תאור הקרב האכזרי בין צוללות הצי הגרמני לשיירות האספקה במהלך מלחמת העולם ה-II. חלק זה של המאמר עוסק בחציה הראשון של המלחמה.
המאמר פורסם בשני חלקים- חלק ראשון בנושאונט מס` 9 בפברואר 2009
קרב השיירות באוקיאנוס האטלנטי- חלק ב`
תאור הקרב האכזרי בין צוללות הצי הגרמני לשיירות האספקה במהלך מלחמת העולם ה-II. חלק זה דן בחציה השני של המלחמה.
המאמר פורסם בשני חלקים- חלק שני בנושאונט מס` 10 במאי 2009
נאוטילוס- מרכיכה לצוללת גרעינת
תאור קצר של הייצור הימי נאוטילוס ובהמשך סקירת צוללות שונות לאורך ההיסטוריה שנשאו שם מחייב זה.
המאמר פורסם בנושאונט בשני חלקים- נושאונט מס` 12ו-13 בנובמבר 2009 ופברואר 2010 בהתאמה.
דואר צוללות- צוללות ודואר
המאמר דן בקשרי הגומלין שבין צוללות ודואר וסוקר אותם מזוויות שונות- בולים, מכתבים, מעטפות וחותמות.
המאמר פורסם ב *** 2010

Home  |   About  |   index  |   History  |   Articles  |   Wish List  |   Bibilo  |   Contact  |   Search
בניית אתרים - ITdesigns    עיצוב ומיתוג - Hadas-Studio All rights reserved to SubmarinesOnStamps.co.il